Vol 2, No 19 (1995): InForma

Table of Contents

Содржина

Новости

Интервју

Информатички професии

Хардвер

Тема на бројот

Информатички стандарди

Системско програмирање

ИнФорма ЕИС

Информатички стратегии

Софтвер

Датотеки

View All Issues