За овој Објавувачки Систем

Ова списание користи Open Journal Systems 3.1.2.4,кој е отворен код за управување со списание и објавување на развиен софтвер, поддржан, и слободно распространлив од страна на Public Knowledge Project под GNU Општата Јавна Лиценца.

OJS Уредувачки и издавачки процес