1.
Христоманова-Митковска С, Трајков Д, Петличковски А, Ефинска-Младеновска О, Спироски М. Алергии на храна врз основа на серумски специфичен ИгЕ во Република Македонија. Maced Med Electr J [Internet]. 2015 Oct. 15 [cited 2022 Oct. 6];2015:1-9. Available from: https://www.id-press.eu/mmej/article/view/mmej.2015.50008