1.
Илковска Б, Котевска Б, Трифунов Г. Современи погледи на хомеостазата на железо со основен акцент на хепцидинот – новиот хормон, регулатор на метаболизмот на железо. Maced Med Electr J [Internet]. 2015 Aug. 12 [cited 2022 Dec. 7];2015:1-14. Available from: https://www.id-press.eu/mmej/article/view/mmej.2015.50010