Илковска, Билјана, Бисера Котевска, and Георги Трифунов. “Современи погледи на хомеостазата на железо со основен акцент на хепцидинот – новиот хормон, регулатор на метаболизмот на железо”. Македонско медицинско електронско списание 2015 (August 12, 2015): 1–14. Accessed December 7, 2022. https://www.id-press.eu/mmej/article/view/mmej.2015.50010.