Jurukovska Shotarovska, Vesna, Biljana Kapusevska, and Sasho Jovanovski. “Pull-Out тест и ефектoÑ‚ од употребата на различни видови цементи и надградбени системи врз ендондонски третирани заби”. Македонско медицинско електронско списание 2015 (May 9, 2015): 1–5. Accessed November 30, 2022. https://www.id-press.eu/mmej/article/view/mmej.2015.50003.