Илковска, Б., Б. Котевска, and Г. Трифунов. “Современи погледи на хомеостазата на железо со основен акцент на хепцидинот – новиот хормон, регулатор на метаболизмот на железо”. Македонско медицинско електронско списание, vol. 2015, Aug. 2015, pp. 1-14, doi:10.3889/mmej.2015.50010.