Jurukovska Shotarovska, V., B. Kapusevska, and S. Jovanovski. “Pull-Out тест и ефектoÑ‚ од употребата на различни видови цементи и надградбени системи врз ендондонски третирани заби”. Македонско медицинско електронско списание, vol. 2015, May 2015, pp. 1-5, doi:10.3889/mmej.2015.50003.