[1]
Б. Илковска, Б. Котевска, and Г. Трифунов, “Современи погледи на хомеостазата на железо со основен акцент на хепцидинот – новиот хормон, регулатор на метаболизмот на железо”, Maced Med Electr J, vol. 2015, pp. 1–14, Aug. 2015.