Илковска, Б., Котевска, Б. and Трифунов, Г. (2015) “Современи погледи на хомеостазата на железо со основен акцент на хепцидинот – новиот хормон, регулатор на метаболизмот на железо”, Македонско медицинско електронско списание, 2015, pp. 1–14. doi: 10.3889/mmej.2015.50010.