Jurukovska Shotarovska, V., Kapusevska, B. and Jovanovski, S. (2015) “Pull-out тест и ефектoÑ‚ од употребата на различни видови цементи и надградбени системи врз ендондонски третирани заби”, Македонско медицинско електронско списание, 2015, pp. 1–5. doi: 10.3889/mmej.2015.50003.