Илковска, Билјана, Бисера Котевска, and Георги Трифунов. 2015. “Современи погледи на хомеостазата на железо со основен акцент на хепцидинот – новиот хормон, регулатор на метаболизмот на железо”. Македонско медицинско електронско списание 2015 (August):1-14. https://doi.org/10.3889/mmej.2015.50010.