Jurukovska Shotarovska, Vesna, Biljana Kapusevska, and Sasho Jovanovski. 2015. “Pull-Out тест и ефектoÑ‚ од употребата на различни видови цементи и надградбени системи врз ендондонски третирани заби”. Македонско медицинско електронско списание 2015 (May):1-5. https://doi.org/10.3889/mmej.2015.50003.