ХРИСТОМАНОВА-МИТКОВСКА, С.; ТРАЈКОВ, Д.; ПЕТЛИЧКОВСКИ, А.; ЕФИНСКА-МЛАДЕНОВСКА, О.; СПИРОСКИ, М. Алергии на храна врз основа на серумски специфичен ИгЕ во Република Македонија. Македонско медицинско електронско списание, Скопје, Република Македонија, v. 1, n. 1, p. 1–9, 2015. DOI: 10.3889/mmej.2015.50008. Disponível em: https://www.id-press.eu/mmej/article/view/384. Acesso em: 28 sep. 2023.