Илковска, Б., Котевска, Б., & Трифунов, Г. (2015). Современи погледи на хомеостазата на железо со основен акцент на хепцидинот – новиот хормон, регулатор на метаболизмот на железо. Македонско медицинско електронско списание, 1(1), 1–14. https://doi.org/10.3889/mmej.2015.50010