(1)
Зху, Ј.; Арсовска, Б.; Козовска, К. Епилепсија -третман со акупунктура: приказ на случај. Maced Med Electr J 2016, 2, 1-5.