[1]
Илковска, Б., Котевска, Б. and Трифунов, Г. 2015. Современи погледи на хомеостазата на железо со основен акцент на хепцидинот – новиот хормон, регулатор на метаболизмот на железо. Македонско медицинско електронско списание. 2015, (Aug. 2015), 1–14. DOI:https://doi.org/10.3889/mmej.2015.50010.