[1]
Jurukovska Shotarovska, V., Kapusevska, B. and Jovanovski, S. 2015. Pull-out тест и ефектoÑ‚ од употребата на различни видови цементи и надградбени системи врз ендондонски третирани заби. Македонско медицинско електронско списание. 2015, (May 2015), 1–5. DOI:https://doi.org/10.3889/mmej.2015.50003.