Назад кон Детали на трудот Вкупен, групно специфичен и специфичен ИгЕ кон храна во серум од пациенти упатени за испитување на алергија во Република Македонија Преземи Преземи ПДФ