Назад кон Детали на трудот Ризик фактори и интензитет на дентални ерозии на трајни инцизиви и први перманентни молари Преземи Преземи ПДФ