Назад кон Детали на трудот Сегашен научен придонес на македонските биомедицински списанија (2016) во базата Google Scholar анализирани со програмот Publish or Perish Преземи Преземи ПДФ