Соеви на Clostridium difficile асоцирани со нозокомијални инфекции –лабораториска дијагноза, преваленца, осетливост и молекуларна карактеризација на изолатите

Main Article Content

Кирил Михајлов
Елена Трајковска-Докиќ

Апстракт


Иако во минатото не и се придаваше големо значење на оваа бактерија, денес Clostridium difficileе еденод најзначајните агенси кои се поврзуваат со инфекции стекнати во болничката средина. Главната причина заова е големата отпорност наClostridium difficileкако кон антибиотици, така и кон други надворешни влијанија како резултат на способноста за спорулација и секако способноста за лачење на токсини. Во Република Македонија нема податоци за преваленцата на инфекциите со оваа бактерија, ниту е одредена осетливостаи молекуларната карактеризација на изолираните соеви. Анализирајќи 65 рецензирани трудови од оваа проблематика, најдени со пребарување низ базата на податоци од „Пабмед централ“ добиваме интересни сознанија за изолираните соеви наClostridium difficileниз светот, најчесто од хоспитализирани пациенти со антибиотик асоцирана дијареа.Во однос на дијагнозата се препорачува триделниот алгоритам(директен скрининг на глутамат дехидрогеназа-ГДХ, плус фекална детекција на токсините А и В и токсикогена култура) какомошне ефикасен начин за детекција на овие инфекции.Со него би сеопфатиле многу случаи кои би биле пропуштени со другите алгоритми. Можноста од детекција на повеќе случаи го намалува бројот на случаи по пат на трансмисија во болниците, а со тоа и вкупните трошоци како резултат на пролонгирана хоспитализација. Стандардна терапија за инфекции со C. difficilее орално метронидазол или ванкомицин. Пациентите со тешки и рефракторни инфекции со C. difficilеуспешно се третираат интравенски со тигециклин. Тигециклин има најниски вредности за MИК90 за C. difficile, а понатаму следат даптомицин, метронидазоли ванкомицин (1 μg/ml). Клиндамицинот покажал највисоки МИК вредности од сите тестирани антимикробни агенси. Употребата на клиндамицин е поврзана со висок ризик за индуцирање на инфекција со C. difficilе.Во поголемиот број студии, сите соеви биле осетливи на метронидазол, ванкомицин, даптомици и тигециклин, а единствено соевите од риботипот 018 биле осетливи на на моксифлоксацин. Риботипот 018 е најчестиот риботипи сите изолати од овој риботип покажале резистенција на флуорокинолони, што укажува на тоа дека зголемената употреба на овие антибиотици одиграла главна улога во нивната селекција и ширење.Епидемии на инфекции со C. difficile, посебно со токсикогни соеви како риботипот NAP1/027, многу често се пријавувани во Европа, САД и Канада.
  
 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Како да се цитира
1.
Михајлов К, Трајковска-Докиќ Е. Соеви на Clostridium difficile асоцирани со нозокомијални инфекции –лабораториска дијагноза, преваленца, осетливост и молекуларна карактеризација на изолатите. Maced Med Electr J [Internet]. 2015 Jul. 15 [cited 2023 Sep. 29];1(1):1-8. Available from: https://www.id-press.eu/mmej/article/view/350
Секција
Базична медицина

Референци

Hall I, O'Toole E. Intestinal flora in newborn infants. Am J Dis Child. 1935;49:390.

Bartlett JG, Chang TW, Moon N, Onderdonk AB. Antibiotic-induced lethal enterocolitis in hamsters: studies with eleven agents and evidence to support the pathogenic role of toxin-producing Clostridia. Am J Vet Res. 1978;39:1525–1530.

Oeding P, Austarheim K. The occurrence of staphylococci in the intestinal content after treatment with antibiotics; a bacteriological and anatomical study of routine autopsy material. Acta Pathol Microbiol Scand. 1954;35:473–483

Prohaska JV. Pseudomembranous enterocolitis; the experimental induction of the disease with Staphylococcus aureus and its enterotoxin. AMA Arch Surg. 1959;79:197–206.

Zilberberg MD, Shorr AF, Kollef MH. Increase in adult Clostridium difficile-related hospitalizations and case-fatality rate, United States, 2000–2005. Emerg Infect Dis. 2008;14:929–931.

SurawiczCM. Clostridium difficile disease: diagnosis and treatment. Gastroenterologist. 1998; 6:60-5.

Samore MH. Epidemiology of nosocomial Clostridium difficile diarrhoea. Journal of hospital infection. 1999; 43:183-90.

Zadik PM, Moore AP. Antimicrobial associations of an outbreak of diarrhoea due to Clostridium difficile. Journal of hospital infection. 1998; 39:189-93.

Barbut F, Lalande V, Daprey G, Cohen P, Marle N, Burghoffer B, Petit JC. Usefulness of simultaneous detection of toxin A and glutamate dehydrogenase for the diagnosis of Clostridium difficile-associated diseases. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2000; 19: 481-484.

Kelly CP, LaMont JT. Clostridium difficile–more difficult than ever. N Engl J Med. 2008; 359:1932–1940.

McFarland LV, Mulligan ME, Kwok RY, Stamm WE. Nosocomial acquisition of Clostridium difficile infection. N Engl J Med. 1989; 320: 204–210.

Clabots CR, Johnson S, Olson MM, Peterson LR, Gerding DN. Acquisition of Clostridium difficile by hospitalized patients: evidence for colonized new admissions as a source of infection. J Infect Dis. 1992; 166: 561–567.

Loo VG, Bourgault AM, Poirier L, Lamothe F, Michaud S, et al. Host and pathogen factors for Clostridium difficile infection and colonization. N Engl J Med. 20111; 365:1693–1703

Rudensky B, Rosner S, Sonnenblick M, van Dijk Y, Shapira E, et al. The prevalence and nosocomial acquisition of Clostridium difficile in elderly hospitalized patients. Postgrad Med J. 1993; 69: 45–47.

Hutin Y, Casin I, Lesprit P, Welker Y, Decazes JM, et al. Prevalence of and risk factors for Clostridium difficile colonization at admission to an infectious diseases ward. Clin Infect Dis. 1997; 24: 920–924.

Kyne L, Warny M, Qamar A, Kelly CP. Asymptomatic carriage of Clostridium difficile and serum levels of IgG antibody against toxin A. N Engl J Med. 2000; 342: 390–397.

Samore MH, DeGirolami PC, Tlucko A, Lichtenberg DA, Melvin ZA, et al. Clostridium difficile colonization and diarrhea at a tertiary care hospital. Clin Infect Dis. 1994; 18: 181–187.

Walker KJ, Gilliland SS, Vance-Bryan K, Moody JA, Larsson AJ, et al. Clostridium difficile colonization in residents of long-term care facilities: prevalence and risk factors. J Am Geriatr Soc. 1993; 41: 940–946.

McFarland LV, Surawicz CM, Stamm WE. Risk factors for Clostridium difficile carriage and C. difficile-associated diarrhea in a cohort of hospitalized patients. J Infect Dis. 1990; 162: 678–684.

Arvand M, Moser V, Schwehn C, Bettge-Weller G, Hensgens MP, et al. High prevalence of Clostridium difficile colonization among nursing home residents in Hesse, Germany. PLoS One. 2012; 7: e30183.

Riggs MM, Sethi AK, Zabarsky TF, Eckstein EC, Jump RL, et al. Asymptomatic carriers are a potential source for transmission of epidemic and nonepidemic Clostridium difficile strains among long-term care facility residents. Clin Infect Dis. 2007; 45: 992–998.

Lawrence SJ, Puzniak LA, Shadel BN, Gillespie KN, Kollef MH, et al. Clostridium difficile in the intensive care unit: epidemiology, costs, and colonization pressure. Infect Control Hosp Epidemiol. 2007;28:123–130.

Shim JK, Johnson S, Samore MH, Bliss DZ, Gerding DN. Primary symptomless colonisation by Clostridium difficile and decreased risk of subsequent diarrhoea. Lancet. 1998; 351: 633–636.

Alcalí L, Sanchez-Cambronero L, Catalan MP, Sanchez-Somolinos M, Pelaez MT, Marin M, Bouza E. Comparison of three commercial methods for rapid detection of Clostridium difficile toxins A and B from fecal specimens. J Clin Microbiol. 2008;46:3833-3835.

Reller ME, Lema CA, Perl TM, Cai M, Ross TL, Speck KA, Carroll KC. Yield of stool culture with isolate toxin testing versus a two-step algorithm including stool toxin testing for detection of toxigenic Clostridium difficile. J Clin Microbiol. 2007; 45:3601-3605.

Ticehurst JR, Aird DZ, Dam LM, Borek AP, Hargrove JT, Carroll KC. Effective detection of toxigenic Clostridium difficile by a twostep algorithm including tests for antigen and cytotoxin. J Clin Microbiol. 2006;44:1145-1149.

Sharp S, Ruden LO, Pohl JC, Hatcher PA, Jayne LM, Ivie WM. Evaluation of the C. Diff Quik Chek Complete assay, a new glutamate dehydrogenase and A/B toxin combination lateral flow assay for use in rapid, simple diagnosis of Clostridium difficile disease. J Clin Microbiol. 2010; 48:2082-2086.

Gilligan PH. Is a two-step glutamate dehyrogenase antigen-cytotoxicity neutralization assay algorithm superior to the Premier toxin A and B enzyme immunoassay for laboratory detection of Clostridium difficile? J Clin Microbiol. 2008; 46: 1523- 1525.

Tenover FC, Novak-Weekley S, Woods CW, Peterson LR, Davis T, Schreckenberger P, Fang FC, Dascal A, Gerding DN, Nomura JH, Goering RV, Akerlund T, Weissfeld AS, Jo Baron E, Wong E, Marlowe EM, Whitmore J, Persing DH. Impact of strain type on detection of toxigenic clostridium difficile: comparison of molecular diagnostic and enzyme immunoassay approaches. J Clin Microbiol. 2010;48(10):3719.

Sloan LM, Duresko BJ, Gustafson DR, Rosenblatt JE. Comparison of real-time PCR for detection of the tcdC gene with four toxin immunoassays and culture in diagnosis of Clostridium difficile infection. J Clin Microbiol. 2008;46:1996-2001.

Thomson JR, Kaul KL. Detection of toxigenic Clostridium difficile in stool samples by real-time polymerase chain reaction for the diagnosis of C. difficile-associated diarrhea. Clin Infect Dis. 2007;45:1152-1160.

Kvach EJ, Ferguson D, Riska PF, Landry ML. Comparison of BD GeneOhm Cdiff real-time PCR assay with a two-step algorithm and a toxin A/B enzyme-linked immunosorbent assay for diagnosis of toxigenic Clostridium difficile infection. J Clin Microbiol. 2010;48: 109–114.

Knetsch CW, Bakker D, de Boer RF, Sanders I, Hofs S, et al. Comparison of real-time PCR techniques to cytotoxigenic culture methods for diagnosing Clostridium difficile infection. J Clin Microbiol. 2011; 49: 227–231.

Loo VG, et al. A predominantly clonal multi-institutional outbreak of Clostridium difficile-associated diarrhea with high morbidity and mortality. N Engl J Med. 2005;353:2442-2449.

McDonald LC, et al. An epidemic, toxin gene-variant strain of Clostridium difficile. N Engl J Med. 2005;353:2433-2441.

Warny M, et al. Toxin production by an emerging strain of Clostridium difficile associated with outbreaks of severe disease in North America and Europe. Lancet. 2005; 366:1079-1084.

Clements AC, Magalhí£es RJ, Tatem AJ, Paterson DL, Riley TV. Clostridium difficile PCR ribotype 027: assessing the risks of further worldwide spread. Lancet Infect. Dis. 2010;10:395-404.

Kelly CP, LaMont JT. Clostridium difficile"”more difficult than ever. N Engl J Med. 2008;359:1932-1940.

Pépin J, et al. Emergence of fluoroquinolones as the predominant risk factor for Clostridium difficile-associated diarrhea: a cohort study during an epidemic in Quebec. Clin Infect Dis. 2005;41:1254-1260.

Rudensky B, Rosner S, Sonnenblick M, van Dijk Y, Shapira E, et al. The prevalence and nosocomial acquisition of Clostridium difficile in elderly hospitalized patients. Postgrad Med J. 1993; 69: 45–47.

Riggs MM, Sethi AK, Zabarsky TF, Eckstein EC, Jump RL, et al. Asymptomatic carriers are a potential source for transmission of epidemic and nonepidemic Clostridium difficile strains among long-term care facility residents. Clin Infect Dis. 2007; 45: 992–998.

Hornbuckle K, Chak A, Lazarus HM, Cooper GS, Kutteh LA, et al. Determination and validation of a predictive model for Clostridium difficile diarrhea in hospitalized oncology patients. Ann Oncol. 1998; 9: 307–311.

Kent KC, Rubin MS, Wroblewski L, Hanff PA, Silen W. The impact of Clostridium difficile on a surgical service: a prospective study of 374 patients. Ann Surg. 1998; 227: 296–301.

McGowan AP, Lalayiannis LC, Sarma JB, Marshall B, Martin KE, et al. Thirty-day mortality of Clostridium difficile infection in a UK National Health Service Foundation Trust between 2002 and 2008. J Hosp Infect. 2011; 77: 11–15.

Moro ML, Mongardi M, et al. Prevenzione e controllo delle infezioni da Clostridium difficile. Documento di indirizzo SIMPIOS (Societí Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie). Giornale Italiano delle Infezioni Ospedaliere. 2009;16: 2-40.

Wilcox MH, Eastwood KA. Evaluation report: Clostridium difficile toxin detection assays. Centre for Evidence-based Purchasing publication no. CEP08054. Centre for Evidence-based Purchasing, NHS Purchasing and Supplies Agency, National Health Service, London, United Kingdom, 2009. http://www.pasa.nhs.uk/pasa/Doc.aspx?Path_%5bM N%5d%5bSP%5d/NHSprocurement/CEP/CEP080 54.pdf, (2009).

Delmee M, Broeck JV, Simon A, Le Janssens M, Avesani V. Laboratory diagnosis of Clostridium difficile associated diarrhoea: a plea for culture. J Med Microbiol. 2005;54:187-191.

Mulligan ME, Rolfe RD, Finegold SM, George WL. Contamination of a hospital environment by Clostridium difficile. Curr Microbiol. 1979;3:173-175.

Brazier JS, Fawley W, Freeman J, Wilcox MH. Reduced susceptibility of Clostridium difficile to metronidazole. J Antimicrob Chemother. 2001;48:741-742.

Kelly CP, Lamont JT. Clostridium difficile. More difficult than ever. N Engl J Med. 2008;359:1932- 1940.

Russello G, Russo A, Sisto F, Scaltrito MM, Farina C. Laboratory diagnosis of Clostridium difficile associated diarrhoea and molecular characterization of clinical isolates. New Microbiol. 2012;35(3):307-16.

Spigaglia P, Barbanti F, Dionisi AM, Mastrantonio P. Clostridium difficile isolates resistant to fluoroquinolones in Italy: emergence of PCR-ribotype 018. J Clin Microbiol. 2010;48:2892-2896.

Goorhuis A, et al. Emergence of Clostridium difficile infection due to a new hypervirulent strain, polymerase chain reaction ribotype 078. Clin Infect Dis. 2008;47:1162-1170.

Lin YC, Huang YT, Tsai PJ, Lee TF, Lee NY, Liao CH, Lin SY, Ko WC, Hsueh PR. Antimicrobial susceptibilities and molecular epidemiology of clinical isolates of Clostridium difficile in taiwan. Antimicrob Agents Chemother. 2011;55(4):1701-5.

Drudy D, et al. High-level resistance to moxifloxacin and gatifloxacin associated with a novel mutation in gyrB in toxin-A-negative, toxin-B-positive Clostridium difficile. J Antimicrob Chemother. 2006;58:1264-1267.

King CHR, Lin L, Leunk R. In vitro resistance development to nemonoxacin for Streptococcus pneumoniae, abstr. C1-1971. 48th Annu. Intersci. Conf. Antimicrob. Agents Chemother. (ICAAC)-Infect. Dis. Soc. Am. (IDSA) 46th Annu. Meet. American Society for Microbiology and Infectious Diseases Society of America, Washington, DC, 2008.

Bolton RP, Culshaw MA. Faecal metronidazole concentrations during oral and intravenous therapy for antibiotic associated colitis due to Clostridium difficile. Gut. 1986; 27:1169-1172.

Owens RC, Jr, Donskey CJ, Gaynes RP, Loo VG, Muto C A. Antimicrobial-associated risk factors for Clostridium difficile infection. Clin Infect Dis. 2008;46(Suppl. 1):S19-S31.

Norén T, Alriksson I, Akerlund T, Burman LG, Unemo M. In vitro susceptibility to 17 antimicrobials among clinical Clostridium difficile isolates collected 1993-2007 in Sweden. Clin Microbiol Infect. 2010;16:1104-1110.

Hecht DW, et al. In vitro activities of 15 antimicrobial agents against 110 toxigenic Clostridium difficile clinical isolates collected from 1983 to 2004. Antimicrob Agents Chemother. 2007;51:2716-2719.

Pépin J, Valiquette L, Gagnon S, Routhier S, Brazeau I. Outcomes of Clostridium difficile-associated disease treated with metronidazole or vancomycin before and after the emergence of NAP1/027. Am J Gastroenterol. 2007;102:2781-2788.

Herpers BL, et al. Intravenous tigecycline as adjunctive or alternative therapy for severe refractoryClostridium difficile infection. Clin Infect Dis. 2009;48:1732-1735.

Nord CE, Sillerstrí¶m E, Wahlund E. Effect of tigecycline on normal oropharyngeal and intestinal microflora. Antimicrob Agents Chemother. 2006;50:3375-3380.

Klaassen CH, van Haren HA, Horrevorts AM. Molecular fingerprinting of Clostridium difficile isolates: pulsed-field gel electrophoresis versus amplified fragment length polymorphism. J Clin Microbiol. 2002;40:101-104.

Pasanen T, Kotila SM, Horsma J, Virolainen A, Jalava J, Ibrahem S, Antikainen J, Mero S, Tarkka E, Vaara M, Tissari P. Comparison of repetitive extragenic palindromic sequence-based PCR with PCR ribotyping and pulsed-field gel electrophoresis in studying the clonality of Clostridium difficile. Clin Microbiol Infect. 2011;17(2):166-75.