Контакт

Македонско медицинско електронско списание

Научна фондација СПИРОСКИ,

Рајко Жинзифов бр. 48 

1000 Скопје, Република Македонија

Главен контакт

Мирко Спироски
Macedonian Donor RegistryRajko Zhinzifov No. 48,1000 Skopje, Republic of Macedonia
Телефон 38970255155

Контакт за поддршка

Иво Спироски
Телефон 38971205072