Stress Factors among Nurses at the Primary and Secondary Level of Public Sector Health Care: The Case of Slovenia

  • Jasmina Starc The University of Novo Mesto, Faculty of Health Sciences, Loko 2, Novo Mesto 8000
Keywords: Stress, Stress factors, Healthcare professionals, Primary health care, Secondary healthcare

Abstract

BACKGROUND: Working in nursing is mentally and physically demanding and is one of the most stressful professions.

AIM: To determine the basic causes of stress and examine the symptoms of stress among healthcare professionals at the primary and secondary level of health care.

MATERIAL AND METHODS: The research was based on the descriptive and causal non-experimental method of empirical research. The independent samples t-test was used.

RESULTS: The survey results have shown that those employed in nursing are exposed to stressful situations on a daily basis, most often involving psychological or physical violence in the workplace (M = 4.2), dealing with death (M = 3.9), lack of personnel (M = 3.9) and a high frequency of patients (M = 3.8). The following stress factors cause women greater stress than they do men: relationships among co-workers (t = 2.745; p = 0.006), psychological or physical violence in the workplace (t = 3.492; p = 0.001), and working with difficult patients (t = 2.427; p = 0.017).

CONCLUSION: To manage risks, employees and employers must work together and establish a suitable safety and organisational culture, which would enable them to manage and reduce stress.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Plum Analytics Artifact Widget Block

References

Bilban M. Stres in izgorelost na delovnem okolju. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu, 2010.

Bilban M, PÅ¡eniÄny A. Izgorelost. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu, 2007.

BožiÄ M. Stres pri delu. Ljubljana: GV izobraževanje, 2003.

Bregar B, Peterka NJ, Možgan B. Doživljanje stresa pri zaposlenih v zdravstveni negi na podroÄju psihiatrije. Obzornik zdravstvene nege. 2011; 45:253-262.

Cergol Lipnik M. Promocija varnosti in zdravja na delovnem mestu. In: Cergol Lipnik M et al. (Ed.). SOS na delovnem mestu: priroÄnik za izboljÅ¡anje zdravja in poÄutja zaposlenih na delovnem mestu, 2012:41-44.

ÄŒuk V. Izgorevanje in delovne obremenitve medicinskih sester. In: Trapuž R (Ed.) Izgorevanje; stiska ali izziv? AjdovÅ¡Äina: DruÅ¡tvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2007:16-33.

ÄŒuk V, Klemen J. Izgorevanje osebja v zdravstveni negi na psihiatriÄnem podroÄju. Obzornik zdravstvene nege, 2010; 44(3):179-187.

Ekić S, Primorac A, VuÄić B. Profesionalni stres kod medicinskih sestara I tehniÄara/Professional stress in nurses. Journal of Applied Health Sciences. 2016; 2:39-46. https://doi.org/10.24141/2/1/5

Friganović A, KovaÄević I, Ilić B, Žulec M, KrikÅ¡ić V, Grgas Bile C. Healthy settings in hospital – how to prevent burnout syndrome in nurses: a literature review. Acta Clinica Croatica. 2017; 56:292-298. https://doi.org/10.20471/acc.2017.56.02.13

Jennings BM. Work Stress and Burnout Among Nurses: Role of the Work Environment and Working Conditions. In: Patient Safety and Quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality, 2017.

JerÄiÄ L, Kersnik P. Medicinske sestre in humor na delovnem mestu. Obzornik zdravstvene nege. 2004; 38:277-285.

KauÄiÄ BM. Proces izgorevanja pri Älanih negovalnega tima v patronažnem varstvu. Obzornik zdravstvene nege. 2002; 36:101-104.

KugoniÄ N. Sindrom izgorevanja v nujni medicinski pomoÄi. Obzornik zdravstvene nege. 2013; 47(3):268-275.

Kvas A, KauÄiÄ BM, Sima Ä. PrepreÄimo, da nas strese stres na delovnem mestu. Utrip. 2009; 17(12):50.

Lipnik A. Delo in zdravje? Delo ali zdravje? Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno srediÅ¡Äe, Univerzitetna založba Annales, 2012.

Lorber M, Skela SaviÄ B. Job satisfaction of nurses and identifying factors of job satisfaction in Slovenian Hospitals. Croatian medical journal. 2012; 53:263-270. https://doi.org/10.3325/cmj.2012.53.263 PMid:22661140 PMCid:PMC3368291

Luan X, Wang P, Hou W, Chen L, Fenglan L. Job stress and burnout: A comparative study of senior and head nurses in China. Nursing and Health Sciences. 2017; 19:163-169. https://doi.org/10.1111/nhs.12328 PMid:28139874

Magnusson A, Gooding S. Varovanje negovalnega tima in varnost pri delu. Maribor: Kolaborativni center SZO za primarno zdravstveno varstvo, 2000.

Maslach C, Leiter MP. Resnica o izgorevanju na delovnem mestu. Ljubljana: Educy d.o.o., 2002.

MihaliÄ R. Management ÄloveÅ¡kega kapitala. Å kofja Loka: MihaliÄ in Partner d.n.o., 2006.

Millazzo V. Are You Way Too Stressed Out? Survey Results, 2014.

Molan M. Psihosocialna tveganja, doživetja preobremenjenosti in svet delavcev. Ekonomska demokracija. 2012; 6:20-23.

Nemec U, ÄŒuÄek TrifkoviÄ K. Stress among employees in psychiatric nursing. Obzornik zdravstvene nege. 2017; 51:9-23.

https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.1.122

OvijaÄ D. Medosebni odnosi v zdravstvenem timu. In: Kvas A, Sima Ä and KauÄiÄ BM (Ed.). PrepreÄimo, da nas strese stres na delovnem mestu. Ljubljana: DruÅ¡tvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. 2009:35-40.

Payne S, Walker J. Psihologija v zdravstveni negi. Ljubljana: Educy, 2009.

Rakovec Felser Z. Pojav izgorevanja med zdravstvenim osebjem. Obzornik zdravstvene nege. 2006; 40:143-148.

Å Äuka V. Delovno mesto, stres in izgorelost. HR&M: strokovna revija za podroÄje razvoja organizacij in vodenja ljudi pri delu. 2017; 2:6-10.

Sliva B. Na poti k dobremu poÄutju: obvladovanje stresa v Å¡oli – teoretiÄni vidik. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za Å¡olstvo, 2013.

Sotirov D, Železnik D. Doživljanje stresa in pomen supervizije pri izvajalcij zdravstvene nege. In: Bobnar A and Vettorazzi R (Ed.). Partnerstvo znanje in razvoj na zdravstvenem podroÄju. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2010: 105-116.

Å tajner K. Izgorelost in medicinske sestre. 2012. Retrieved from: https://sites.google.com/site/izgorevanjezdravstvenegaosebja/home/izgorelost-in-medicinske-sestre

Treven S. Premagovanje stresa. Ljubljana: GV Založba, 2005.

Tušak M, Masten R. Stres in zdravje. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo, 2008.

Wright K. Alleviating stress in the workplace: advice for nurses. Nursing standard. 2013; 28:38-42.

Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije [Nurses and Midwives Association of Slovenia] Retrieved from: http://www.zbornica-zveza.si/

Published
2018-02-10
How to Cite
1.
Starc J. Stress Factors among Nurses at the Primary and Secondary Level of Public Sector Health Care: The Case of Slovenia. Open Access Maced J Med Sci [Internet]. 2018Feb.10 [cited 2020Nov.29];6(2):416-22. Available from: https://www.id-press.eu/mjms/article/view/oamjms.2018.100
Section
E - Public Health