1.
Трајковски Вида. Методологија за развој на информациони системи. InForma - Maced J Inform [Internet]. 2016 Mar. 18 [cited 2024 Feb. 25];3(23):29-32. Available from: https://www.id-press.eu/informa/article/view/696