Трајковски, Вида. “Методологија за развој на информациони системи”. InForma - Macedonian Journal of Informatics 3, no. 23 (March 18, 2016): 29–32. Accessed February 25, 2024. https://www.id-press.eu/informa/article/view/696.