(1)
Мијоска, А. .; Ковачевска, Г.; Јовановски, С.; Бајрактарова-Валјакова, Е.; Даштевски, Б.; Петков, М.; Забокова-Билбилова, Е.; Србиноска, Д.; Трпевска, В. . Еvaluation of the Oral Health Status in Geriatric Patients. Arch Pub Health 2022, 14.