[1]
Bukovetz, J., Shuntova, K., Spiroski, I. and Memeti, S. 2021. Assessment of health and economic benefits of walking in the Republic of North Macedonia using Health Economic Assessment Tool (HEAT). Archives of Public Health. 13, 2 (Nov. 2021), 17–29. DOI:https://doi.org/10.3889/aph.2021.6010.